PhotoInstrument

PhotoInstrument

มันเป็นคนที่มีอำนาจ raster กราฟิกเครื่องมือแก้ไขเคยโพรเซสภาพถ่ายดิจิตอลนะ
คะแนนผู้ใช้
4.2  (220 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
4.5
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 16 รางวัล
PhotoInstrumentเป็นคนที่มีอำนาจ raster กราฟิกเครื่องมือแก้ไขเคยโพรเซสภาพถ่ายดิจิตอลนะ โปรแกรมเปิดให้คุณต้องแก้ปัญหาส่วนใหญ่ดิจิตอลรูปภาพปัญหาอย่างเช่นรูปภาพการแก้ไขภาพถ่าย retouching และดึงเครื่องสำอางค์ คุณสามารถเพิ่มข้อความไปยังภาพและทังสองและมากกว่ารูปภาพได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: